intern forankring2

Betydningen av intern forankring

10 gode grunner til hvorfor du skal ta intern forankring på alvor.

  1. En organisasjon som går i takt har langt større kraft enn om alle personene beveger seg enkeltvis.
  2. Det blir mer moro for deg når du opplever at også sidemannen hjelper deg med å nå målet du har i sikte.
  3. Det er lettere å delta for andre når de har kjennskap til målsetting, oppgaver, roller og forventninger, på samme måte som det er lettere å ta kontakt med personer du kjenner.
  4. Dersom ansatte skal bidra ekstraordinært, må de føle eierskap til oppgavene.
  5. Hyggelige overraskelser kan oppstå ved at energien rundt kampanjen øker.
  6. Kollegaer vil kunne oppleve deg som dyktig og sjenerøs når du deler. En gi-kultur vil skape gode synergier og faktisk gi dere et konkurransefortrinn.
  7. Vær ikke redd for motstand og tilbakemeldinger. Det er fare for at det ligger nyttige tips her som kan styrke kampanjen eller gjennomføringen. Du får også anledning til å avdekke mulige misforståelser samt justere og tilpasse.
  8. En bedrifts visjon, verdier og målsettinger har liten effekt så lenge de ligger i en kontorskuff. Skal disse bety noe må de prege kulturen og gjenspeile organisasjonens aktiviteter.
  9. God intern kommunikasjon skaper gode ambassadører. Interne ambassadører blir mer og mer viktig i dagens mediebilde. Det er ikke innlysende hvem som har størst rekkevidde på sosiale medier og vil oppleve interesse i media.
  10. Det er rett og slett hyggelig for ansatte og effektivt for bedriften når alle føler seg inkludert og verdsatt. Det handler om mennesker– bedriftens viktigste ressurs og konkurransefortrinn.

Kjenner du energien vokse rundt deg?

Legg inn en kommentar

2016

2015